Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Bát chuồn(tán chuồn D17) Thanh ren vuông coppha mẫu mới(tháng 7 năm 2015)

Tán chuồn thép(bát cánh chuồn) D17, D16

Bát cánh chuồn(tán chuồn) thép D17, D16 do Công ty Thịnh Phát sản xuất và nhập khẩu băng thép(hợp kim) có độ bền cao. Trong quá trình thi công không bị vỡ tai, nất, hỏng. 
Bước ren cho loại Bát ren D17 là 10mm
Bước ren cho loại Bát ren D16 là 6mm

1/ Bát ty ren - bát ren D17
   Công ty sản xuất/nhập khẩu:     Thịnh Phát
   Bước ren:                 10mm
   Kiểu ren                   vuông
   Chất liệu:                 Thép - hợp kim
   Đường kính              9-10cm
   Giới hạn kéo đứt:     ~12 tấn 

1/ Bát ty ren - bát ren D16
   Công ty sản xuất/nhập khẩu:     Thịnh Phát
   Bước ren:                 6mm
   Kiểu ren                   vuông
   Chất liệu:                 Thép - hợp kim
   Đường kính              9-10cm
   Giới hạn kéo đứt:     ~11


Bát ren + tyren vuông D17, D16


Hàng mẫu bát ren D17, D16, D12Tyren D17, D16, D12 

tấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét